Tekstila stropju pārbaude

Pirms stropes pirmās lietošanas reizes ir jānodrošina, ka:
a) ir saņemta tieši tāda strope, kāda pasūtīta;
b) tai ir ražotāja sertifikāts;
c) identifikācijas un celtspējas marķējums uz stropes sakrīt ar sertifikātā norādīto informāciju;
d) stropei ir tikusi veikta apkope.
e)strope ir piemērota paredzētajiem celšanas darbiem.