Celtspējas (WLL) aprēķināšana ķēžu stropēm

Ja ir zināma precīza informācija par svaru, pacelšanas leņķi un smaguma centra atrašanās vietu, celtspēju var aprēķināt šādi:

Strope ar 2 zariem
WLL (tonnas) = 2 x WLL vienzaru stropei x cos ß.

Strope ar 3-4 zariem
WLL (tonnas) = 3 x WLL vienzaru stropei x cos ß.

Piezīme: Ja smagums ir kārtīgi sadalīts pa visiem 4 zariem, izņēmuma gadījumos var izmantot šādu formulu:

WLL (ton) = 4 x WLL vienzaru stropei x cos ß.

ß = zaru leņķis pret vertikāli.

 

Asi stūri
Lai nepieļautu pacelšanas aprīkojuma sabojāšanu pret asiem stūriem, tie ir pienācīgi jāaizsargā. Pamatā stūra rādiusam (R) ir vismaz divas reizes jāpārsniedz ķēdes diametru. Ja pacelšana notiek tieši aiz cilpām, ieteicamajam cilpas diametram ir jābūt vismaz 3 reizes lielākam par izmantotās ķēdes kalibru. Ja cilpas diametrs ir mazāks, WLL samazinās par 50%.

Malas R R > 2x ķēdes Ø R > ķēdes Ø R ≤ ķēdes Ø 
Celtspējas koeficients 1 0,7 0,5