Ķēžu stropes lietošanas ierobežojumi

Stropes ar vairākiem zariem

Visas vairākzaru ķēžu štropes veido horizontālu spēka reakciju, kas palielinās līdzko palielinās leņķis starp ķēdes štropes zariem.
Ja leņķis ir lielāks par 60° ķēžu stropes LIETOT AIZLIEGTS. 
Ja vien iespējams, vēlams izvairīties no leņķiem pret vertikāli, kas mazāki par 15º, jo tie rada daudz lielāku kravas nestabilitātes risku.

Lietošanas ierobežojumi

Ķēžu štropes ekspluatācijas laikā nedrīkst ne iegremdēt skābes šķīdumos ne arī pakļaut skābes tvaiku iedarbībai. Saskare ar skābi vai skābes tvaikiem izraisa materiālos ūdeņraža trausluma paaugstināšanos. Ja pastāv iespēja, ka stropes nonāks saskarē ar ķīmiskām vielām, sazinieties ar CERTEX. 
Ķēžu stropes nedrīkst galvanizēt vai cinkot, vai arī pakļaut jebkādam plaķēšanas procesam. Katram no šiem procesiem var būt bīstama ietekme, un tas padarīs ražotāja sertifikātu nederīgu.
Ķēžu štropju ekspluatācijas parametrus neietekmē temperatūras līdz –40ºC un tādējādi nav nepieciešamības samazināt celtspēju (SWL).
Ekspluatējot ķēžu štropes tabulā norādīto temperatūru robežās, nezūd ķēžu štropju pastāvīgā celtspēja tad, ja ķēdes paspēj atdzist līdz normālai ekspluatācijas temperatūrai. Ja ķēžu štropes ekspluatācijas laikā pārsniedz tabulā norādītās maksimāli pieļaujamās temperatūras, tās jāizņem no ekspluatācijas un jānodod CERTEX rūpīgai pārbaudei.
Lietojot ķēžu stropes ārkārtīgi bīstamos apstākļos, kompetentai personai nepieciešams izvērtēt bīstamības pakāpi un Celtspējas (SWL) iespējamo samazināšanu. Par ārkārtīgi bīstamiem apstākļiem tiek uzskatīti visi celšanas darbi ārpus sauszemes, cilvēku celšana un potenciāli bīstamu kravu celšana (piemēram, izkausēti metāli, kodīgi materiāli, kodoldegviela).

Temperatūras ietekme uz celtspēju

Temperatūra t, ºC Darba slodzes samazinājums
  8. Klase 10. klase
-40 0 C - 200 C NAV NAV
200 0 C - 300 C 10% NEDRĪKST LIETOT
300 0 C - 400 C 25% NEDRĪKST LIETOT
Virs 400 C NEDRĪKST LIETOT NEDRĪKST LIETOT