CERTEX uzņēmumā ir definēta kvalitātes politika, kuru stingri ievērojam, pārbaudot un kontrolējot mūsu darbu. Pastāvīga attīstība ir mūsu ikdienas darba sastāvdaļa. Mēs vēlamies sniegt mūsu klientiem labāko servisu un kvalitatīvākos produktus, tāpēc mūsdienu aizvien mainīgajā pasaulē uzņēmuma pastāvīgai attīstībai ir būtiska nozīme.

Darbinieku ētikas kodeksā ir vispārēji norādījumi sociāli un videi draudzīgai ētiskai rīcībai. Ētikas kodekss ir attiecināms uz visiem grupas darbiniekiem, viņu tiesībām un pienākumiem.

Mēs regulāri izvērtējam savus piegādātājus. Piegādātāju ētikas kodeksa mērķis ir nodrošināt, ka piegādātāji darbojas saskaņā ar starptautiski atzītiem minimālajiem standartiem uz cilvēktiesībām, darbaspēku un apkārtējo vidi.

Mēs ik dienas strādājam, lai uzlabotu mūsu darbu un produktu kvalitāte atbilstu mūsu klientu vēlmēm un prasībām.  Taču nekas nav tik labs, lai to nevarētu vēl uzlabot. Labprāt uzklausīsim Jūsu kritiku, komentārus vai atzinību - ar Jūsu palīdzību varam kļūt vēl labāki!

  CERTEX darbības standarti:

CERTEX ir sertificēts kā Ziemeļvalstu enerģētikas sektora piegādātājs