Korporatīvā atbildība ir neatņemama moderno biznesu sastāvdaļa, tā ir arī CERTEX uzņēmējdarbības pamatā. 

Mēs veidojam ilgtspējīgu uzņēmumu, ievērojot ētikas standartus un īpaši pievēršot uzmanību četriem aspektiem: sociālajam, vides, ekonomikas un reģiona.

Pievilcīgs darba devējs

Ilgtspējīgu uzņēmumu, tai skaitā arī CERTEX, dinamisku attīstību visefektīvāk sekmē apmierināti un produktīvi darbinieki. Tādēļ mēs ļoti uzmanīgi ieklausāmies mūsu darbinieku viedoklī, ik gadu veicam darbinieku anketēšanu. Darbinieku novērojumi un ieteikumi motivē mūs un veido pamatu mūsu centieniem būt par pievilcīgu darba devēju.

Vienlīdzība

Mēs uzskatām, ka ikviena CERTEX darbinieka ieguldījums ir vienlīdz svarīgs un nozīmīgs uzņēmuma darbības un attīstības nodrošināšanā, neatkarīgi no darbinieka dzimuma, vecuma, darba pieredzes, izglītības līmeņa vai etniskās piederības. Mēs uzskatām, ka darbinieku atšķirības un daudzveidība pozitīvi ietekmē darba kvalitāti, kā arī izslēdz jebkāda veida diskrimināciju, provokācijas vai cita veida nepieņemamu izturēšanos darba vietā. 

Vide

Mūsu centieni samazināt ietekmi uz apkārtējo vidi koncentrējas četrās jomās:  transports (cilvēku un preču), enerģijas patēriņš, videi draudzīgi produkti un otrreizēja izejvielu pārstrāde. Mēs realizējam dažādus projektus šajās četrās jomās ar mērķi mazināt ietekmi uz apkārtējo vidi. Jaunākais no mūsu realizētajiem produktiem ir tērauda trose ar bioloģiski noārdāmo smērvielu, un mēs vēlamies paplašināt videi draudzīgo produktu klāstu. Mūsu mērķis ir iegūt ISO 14001 sertifikātu. Piedāvājot klientam pārbaudes un apskates pakalpojumu, mēs varam paildzināt produktu kalpošanas ilgumu, kas samazina negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi.

Piegādātāju uzvedības kodekss

Lai padarītu CERTEX vērtības un to praktisko ietekmi saprotamu, esam radījuši uzvedības kodeksu mūsu piegādātājiem. Mērķis ir cieša sadarbība ar mūsu piegādātājiem – darbs ilgtermiņā, kas nodrošinātu, cieņpilnu attieksmi un drošus darba apstākļus piegādātāju darbiniekiem, kā arī to, ka piegādātāju ražošanas procesi būtu atbilstoši vides standartu prasībām. Mēs sagaidām, ka CERTEX piegādātāji un apakšuzņēmēji ievēro mūsu uzvedības kodeksu.

Lokāla līdzdalība

Mēs uzskatām, ka ir svarīgi līdzdarboties un sniegt atbalstu sabiedrībai, kurā mēs kā uzņēmums darbojamies un kuru ietekmējam. Tāpēc mēs labprāt atbalstām organizācijas un projektus tādās jomās kā sports, izglītība (skolas) un vide tajās pilsētās, kurās darbojas CERTEX klientu servisa biroji un/vai ražošanas telpas. Mēs atbalstām arī Ilgtspējīgo Jūras Iniciatīvu, pie kuras strādā zinātnieki, vides speciālisti, politiķi un uzņēmēji ar mērķi veicināt ilgtspējīgu Baltijas jūras izmantošanu.

#Atkrāpies!

Esam pievienojušies pretkrāpšanas kustībai #Atkrāpies!, jo mums rūp godīgums šajā valstī un esam gatavi apvienoties ar citām organizācijām, lai par to cīnītos un šajā cīņā iesaistītu visu Latvijas sabiedrību. Mēs neatbalstam un nepiekopjam krāpniecību!

Kustības #Atkrāpies! vērtības:

  • Ilgtspējība – ar katru gadu mazināt krāpšanās gadījumus, veicināt sabiedrībā  nulles toleranci  pret krāpšanos.

  • Vienotība – sadarbība ar organizācijām, sabiedrības iesaiste krāpšanas apkarošanā.

  • Atvērta komunikācija – runāt un iesaistīt, informēt un izglītot, nebaidīties un neklusēt.

  • Uzdrīkstēšanās – cīnīties un atmaskot krāpšanos, ziņot un nepieļaut – stāties ceļā krāpniecībai.

  • Atbildība – mūsu ikdienas lēmumi ietekmē kopējo valsts un mūsu katra ģimenes labklājību: tas ir mūsu maks, pret kuru izturamies ar atbildību.