CERTEX speciālistiem ir atbilstošas zināšanas, kā arī testēšanas iespējas, lai palīdzētu Jums ievērot vietējos likumus un standartus, kā arī novērst nelaimes gadījumus.

Celšanas aprīkojuma pārbaude

CERTEX nodrošina ikgadējās periodiskās pārbaudes celšanas aprīkojumam, atbilstoši standartiem un noteikumiem, kas nosaka, ka celšanas aprīkojums jāpārbauda drošai lietošanai.

Pārbaudes laikā mēs veicam vizuālo un slodzes pārbaudi.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX biroju.

 

 

 

Pretkritiena sistēmu darbam augstumā periodiskās pārbaudes

CERTEX nodrošina periodiskās pārbaudes pretkritiena sistēmām darbam augstumā un pastāvīgajām sistēmām. Mūsu speciālisti ir sertificēti pārbaudīt lielāko ražotāju drošības aprīkojumu.

Mēs ierodamies pie jums un veicam pārbaudes aprīkojumam, kurš ir reģistrēts un kuram ir piešķirts unikāls ID numurs. Pārbaudes tiek veiktas katru gadu. Veicam arī uzstādīšanu, montāžu un apkopi drošības aprīkojuma sistēmām.

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX biroju.

 

 

 

Ikgadējo pārbaužu marķējuma krāsas

CERTEX ir izstrādājis krāsu marķējumu, kas palīdz vizuāli noteikt aprīkojuma nākamo pārbaudes laiku.

Celšanas aprīkojuma un palīglīdzekļu pārbaudes jāveic ne retāk kā reizi 12 mēnešos, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem noteikumiem.Ikgadējo pārbaužu marķējuma krāsas

Visiem celšanas aprīkojumiem un palīglīdzekļiem jābūt marķētiem ar informāciju par veikto pārbaudi. 

CERTEX nodrošina regulārās pārbaudes un inspicē celšanas aprīkojumu un palīglīdzekļus atbilstoši Latvijas Repulikas normatīvajiem aktiem un konkrētu izstrādājumu standartiem, kas nosaka ražošanas specifiku, apkopi, remontu un pārbaudi.

Regulāri sekojiet līdzi vai celšanas aprīkojums un palīglīdzekļi ir derīgi lietošanai!

Lai iegūtu vairāk informācijas, sazinieties ar CERTEX biroju.