Satvērēju bojātās rezerves daļas jāmaina nekavējoties. Pasūtot rezerves daļas norādiet modeli, celtspēju, atvērumu un sērijas nr.

A Kustīgais ekscentrs
B Slēdzenes svira
C Slēdzenes atspere
D Ekscentra tapa
E Atbalsta komplekts
F Celšanas cilpas tapa
G Celšanas cilpa priekš TS, STS, MP modeļiem
H Celšanas cipla priekš TSU, STEU modeļiem
I Sakabe priekš STMP, STSMP modeļiem
J Skabes tapa priekš MP modeļa
L Ekscentrs priekš FHX modeļa
M Ekscentra tapa priekš FHX modeļa
N Ekscentrs priekš FHSX modeļa
O Ekscentra tapa priekš FHSX modeļa

Visiem vertikālajiem satvērējim ir pieejami remontkomplekti.