Poliestera virve vilkšanai, atsaitēm u.c.

Gravitāte: 1,38 (grimst).
Kušanas temp.: apm. 260°C.
Stiepšanās līdz: 35%

  • Materiāls: Poliesteram piemīt laba noturība pret UV stariem, skābēm, viegliem sārmiem.