Jaunumi

Izmaiņas norēķinu rekvizītos

Informējam, ka sākot ar 2019. gada 1. augustu ir mainījušies SIA Certex Latvija norēķinu rekvizīti. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka pārējie rekvizīti paliek nemainīgi.
Mūsu norēķinu rekvizīti ir sekojoši:
SIA “Certex Latvija”
AS “Swedbank”
SWIFT: HABALV22
Norēķinu konts: LV39HABA0551012100065

Publicēja